Ehitus teenus

  • Maalritööd
  • Põrandakatete paigaldus ja hooldus
  • Kipsitööd
  • Hüdroisolatsiooni paigaldus ja plaatimine
  • Mikrobetooni tööd
  • Hapevärvi efektvärminie
  • EPO värvipaigaldus
  • jne.